PADĖJOME IŠSAUGOTI 12,4 ha SENGIRĖS MOLĖTUOSE!

PASIŽIŪRĖK KUR

Už 2022 m. surinktą ir perduotą paramą bus įsigytas dar vienas panašios vertės miškas.

PADĖJOME IŠSAUGOTI 12,4 ha SENGIRĖS MOLĖTUOSE!

PASIŽIŪRĖK KUR

Už 2022 m. surinktą ir perduotą paramą bus įsigytas dar vienas panašios vertės miškas.

DŽIAUGIAMĖS PRISIDĖJĘ
PRIE SENGIRĖS IŠSAUGOJIMO.
PER 2021-2022 M.
SURINKTA IR PERDUOTA DAUGIAU NEI
100 000 EURŲ
Sengirė – žmogaus nepaliesta erdvė

Šimtametėse giriose užauginta lietuvių tauta giliai suleido ten savo šaknis. Norėdami jų neprarasti, saugome miškus, taip išsaugodami ir savo protėvių palikimą.

Apie iniciatyvą

„Susitarę su gamta“ – tai viena didžiausių iki šiol vykdytų rinkodaros kampanijų Lietuvoje, kurios metu, geriant „Žalia Giria“ vandenį, kiekvienas pirkėjas asmeniškai prisidėjo prie miškų išsaugojimo. Nuo kiekvieno „Žalia Giria“ buteliuko 1 ct buvo skiriamas sengirių saugojimui.

Sengirės fondas

Tai iš mokslininkų ir visuomenininkų susibūrusi komanda, siekianti išsaugoti Lietuvos miškus ateities kartoms. Sengirės fondo įsigytiems miškams jau niekada nebus keičiama paskirtis, jų niekas nekirs, nevalys ir neparduos. Šie miškai ilgainiui virs senaisiais Lietuvos miškais – sengirėmis. Visi „Žalia Giria“ iniciatyvos metu surinkti pinigai buvo perduoti šiam fondui.

Daugiau apie Sengirės Fondą: www.sengiresfondas.lt

Jei norėtumėte tiesiogiai prisidėti prie „Sengirės fondas“ aukodami mišką, pinigus ar kitaip padėti, kviečiame apsilankyti čia.

Sengirė – kas tai?

Sengirė – tai ypatingas miškas. Sengire gali vadintis tik toks miškas, kuriame žmogus nevykdo jokios veiklos mažiausiai 300 metų. Iniciatyvos partneris – „Sengirės fondas“ – įsigyja miško sklypus, jungia juos į vientisus masyvus, kurie po kelių šimtų metų taps sengire.